Shkalle

Colormix

  • Muschelkalk me qarje: 100 x 38 x 15cm
  • Bardh e Zi me qarje: 100 x 38 x 15cm
  • Beton me qarje: 100 x 35 x 15cm
  • E zezë: 100 x 35 x 15cm
  • Beton e zi me qarje 100 x 35 x 15cm

Rreth Nesh

Me shumë kënaqësi ndajmë lajmin me ju që së shpejti SHALAJ sh.p.k do pajiset me fabrikën e dytë. Gjithçka e re, dhe me teknologjinë më të fundit dhe më të avansuar gjermane.

kONTAKTI

© SHALAJ 2023