Anësore

Zezë 
Beton

 

  • 100 x 20 x 8cm
  • 100 x 25 x 8cm
  • 100 x 20 x 5cm
  • 100 x 25 x 15 x 12cm
  • 100 x 25 x 18 x 15cm

Rreth Nesh

Me shumë kënaqësi ndajmë lajmin me ju që së shpejti SHALAJ sh.p.k do pajiset me fabrikën e dytë. Gjithçka e re, dhe me teknologjinë më të fundit dhe më të avansuar gjermane.

kONTAKTI

© SHALAJ 2023