Vinor

  • Ngjyrat: Beton, Zi, Kuq
  • Dimensionet
  • Beton 24 x 16 x 6cm
  • E zezë 16 x 16 x 6cm
  • E kuqe 16 x 16 x 6cm