Anësore

  • Ngjyrat: E zezë beton
  • Dimensionet:
  • 100 x 20 x 8cm
  • 100 x 25 x 8cm
  • 100 x 20 x 5cm
  • 100 x 25 x 15 x 12cm
  • 100 x 25 x 18 x 15cm