Palisaden me qarje

Ky lloj palisade është i ndërtuar nga guri Mushelkalk, i njohur për ngjyrën dhe karakteristikat e tij të veçanta. Dimensionet e ndryshme ofrojnë fleksibilitet për përdorim në projekte të ndryshme të ndërtimit. Ato mund të përdoren për të ndarë hapësira të ndryshme në ambientet e jashtme, ose për të krijuar një strukturë të përhershme në ndërtesa.

bardh e zi                                       
mushelkalk

 • Palisaden me qarje Mushelkalk
 • Dimensionet:

  95x15x15cm

  70x15x15cm

  50x15x15cm

  38x15x15cm


 • Palisaden me qarje Bardh e Zi
 • Dimensionet:

  95x15x15cm

  70x15x10cm

  50x15x15cm

  38x15x15cm

Rreth Nesh

Me shumë kënaqësi ndajmë lajmin me ju që së shpejti SHALAJ sh.p.k do pajiset me fabrikën e dytë. Gjithçka e re, dhe me teknologjinë më të fundit dhe më të avansuar gjermane.

kONTAKTI

© SHALAJ 2023