Koreta (sipas porosisë)

Shtresa e sipërme me granit e thërrmuar dhe impregnuar me teknologjinë fundit gjermane SHOTBLASTING

MADENA
me granit e thërrmuar dhe impregnuar me teknologjinë e fundit gjermane SHOTBLASTING

L-Stein
Beton/Zezë

© SHALAJ 2023