Inspirohunui nga produktet tona

Në vijim mund të shiqoni disa shtëpi dhe objekte të ndryshme të cilat janë punuar dhe ndërtuar me produktet tona.

Avenda

Muschelkalk 60 x 30 x 5cm

AVENDA

Mushelkalk 60 x 30 x 5cm. Mure Muschelkalk me strukurë të çarjes në të 4 anët e bllokut: 40 x 20 x 20cm - 20 x 20 x 20cm

AVENDA

Muschelkalk 60 x 30 5cm. Shkallë Muschelkalk 100 x 38 x 15cm. Mure Muschelkalk me strukturë të çarjes në 4 anët e bllokut: 40 x 20 x 20cm - 20 x 20 20cm

AVENDA

Muschelkalk 60 x 30 5cm. Mure Muschelkalk me strukturë të çarjes në të 4 anët e bllokut: 40 x 20 20cm - 20 x 20 x 20cm

AVENDA

Bardh e Zi 60×30×5cm. Shkallë Bardh e Zi 100 × 38 × 15cm. Muri Coloritt Bardh e Zi me mbulojë sipër. Dimensionet për Murin Coloritt: 50×20×15cm - 38×20×15cm - 25×20×15cm -19×20×15cm Mbulojat e murit: 40×30×5cm - 50×50×7.5cm

Mure Masive

Muri Coloritt Bardh e Zi me mbulojë sipër Dimensionet për Murin Coloritt: 50×20×15cm - 38×20×15cm, 25×20×15cm, 19×20×15cm Dimensionet për mbulojën e murit: 40×30×5cm, 50×50×7.5cm

PALISADEN

PALISADEN Bardh e Zi - Dimensionet: 95×15×15cm, 70×15×10cm, 50×15×10cm, 38×15×10cm

AVENDA

AVENDA Bardh e Zi 60×30×5cm. Shkallë Bardh e Zi 100×38×15cm. Muri Coloritt Bardh e Zi me mbulojë sipër. Muri Coloritt: 50×20×15cm, 38×20×15cm, 25×20×15cm, 19×20×15cm Mbulojat e murit: 40×30×5cm, 50×50×7.5cm

PERIDOT

PERIDOT Bardh e Zi 40×20×6cm - Shkallë Bardh e Zi 100×38×15cm